Sidor

fredag 3 oktober 2014

Schaktning och grus

Varning för långt inlägg… men vill ni veta lite om att lägga en grund är det bara till att ta på läsglasögonen och slå sig till ro med en kopp kaffe, för här kommer del två i Heges byggskola!

Schaktning och grus
När man gjuter grund till ett hus måste man först försäkra sig om att underlaget är stabilt.  Man kan till exempel inte gjuta direkt på den befintliga markytan, för matjorden kan röra sig.
Den binder fukt, och alla vet vad det kan innebära på vintern. ( Och om du inte tillhör ”alla” så kan jag meddela att tjäla kan flytta berg)
Så, alltså… man måste ner till en stabil och gärna frostfri grund. Eller åtminstone en grund som inte riskerar att röra sig vid frost.

Tess kontrollerar schaktbotten., och konstaterar att den är så perfekt den kan bli. 
Normalt gräver man ca 50cm. Det är lagom djup för att dagvatten-rör och dräneringsrör skall hamna på rätt djup. Skulle markförhållandena kräva det (till ex mycket matjord, lera eller annat ofördelaktigt) så kan man behöva gräva djupare.
Här kan man åka på stora och tråkiga extrakostnader om man inte är beredd!
Allt man gräver upp måste ju dumpas någonstans (och med någonting!) – och det kostar pengar.. Och att fylla på med grus är minsann inte heller billigt!
Denna extrapåfyllning ingår vanligtvis inte i entreprenad-kontrakten – men vi fick rådet av vår säljare att lägga på en rätt tilltagen summa när vi gjorde vår kalkyl.


Här var vår tomt däremot perfekt!
När Grävar-Erik hade schaktat bort ca 50 cm var vi nere på en ren sandbotten. Kunde inte varit bättre!
För att färdiga plattan skall komma rätt i förhållande till omkring-liggande markyta måste dock ytan där själva plattan skall gjutas komma lite högre - på bilden ovan ser ni detta.
Vad som gäller för denna påfyllningen har oftast reglerats i kontraktet. 
Då tomten sluttar lite fick vi fylla upp med lite mera grus i ena ändan, så att schaktbotten skulle bli jämn, och detta får vi betala tillägg för.

Garageuppfart, carport och längst in kommer garaget på denna långsträcka

Våra extrakostnader i förhållande till det kontrakterade priset innefattar dessa poster:
1.       Två lass med grus för att jämna till fallet på schaktbotten
2.       Traktor (med chaufför) att flytta schaktmassorna från vår tomt, till en obebyggd granntomt med stora nivåskillnader.
3.       Traktor för att flytta stubbar och rötter som grävts upp till anvisad plats.
4.       Hårdgörning av garageuppfart (schaktning, material och packning).
Denna kostnad (som uppskattas till ca 180kr/kvm) hade vi helt förbisett. Var inte i vår tanke att behöva göra alls… men som tur är så ryms det inom grund-bufferten, så det är ingen skada skedd.

37 ton makadam för hårdgöring av garageuppfart och carport-ytan.
Kostnader man kan stöta på – men som vi haft tur att slippa:
1.       Extra schakt-djup, som innebär mera schaktmassor – och mera uppfyllnadsmaterial. För en grund på 100kvm innebär varje 10 cm extra grävdjup att man behöver 10kb (ca 15 ton) extra grus. Så här rullar pengarna fort!
2.       Kostnader för att köra bort och deponera schaktmassorna (om man inte har någonstans att göra av dom). Skall mån köra iväg det behövs ju en lastbil – inte bara något att gräva med. och skall man länam på tippen tar de oxå betalt.
3.       Sprängning (om man stöter på berg)

Det var allt jag kund komma på att skriva om detta ämnet. 
Men, ett tips från coachen:

Vad ni en funderar på… Glöm tanken på att ni själva kan köra iväg schaktmassor eller hämta grus med eget släp. Vi snackar stora volymer här! Det är lastbil som gäller!

Herr Byggherre på inspektion

Inga kommentarer: